Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ

Αναρτήθηκε στις 21/02/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.pdf[ ]
ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ.pdf[ ]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 30-6162.023_protocol-2022-3492.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times