Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΕΛΦΩΝ-ΓΡΑΒΙΑΣ

Αναρτήθηκε στις 22/03/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΕΛΦΩΝ-ΓΡΑΒΙΑΣ

2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (003).pdf[ ]
70-6162.006 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΕ ΆΜΦΙΣΣΑΣ – ΔΕΛΦΩΝ- ΓΡΑΒΙΑΣ.pdf[ ]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 70-6162.028 ΚΗΜΔΗΣ.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times