Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ

Αναρτήθηκε στις 18/10/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.pdf[ ]
ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ.pdf[ ]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 30-6162.038 ΚΗΜΔΗΣ.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times