Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τήρησης πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) και την ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναρτήθηκε στις 7/06/2023, στην κατηγορία Προκηρύξεις
icon-angle icon-bars icon-times