Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αναρτήθηκε στις 15/09/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.pdf[ ]
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf[ ]
4. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times