Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Αναρτήθηκε στις 3/08/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.pdf[ ]
3. ΜΕΛΕΤΗ.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times