Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο “ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Αναρτήθηκε στις 10/08/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο “ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

1. ΜΕΛΕΤΗ.doc[ ]
1. ΜΕΛΕΤΗ.signed.pdf[ ]
2_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.signed.pdf[ ]
6. Περίληψη διακήρυξης.signed.pdf[ ]
espd-request-v2(1).rar[ ]
espd-request-v2-2.pdf[ ]
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).rar[ ]
icon-angle icon-bars icon-times