Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αναρτήθηκε στις 6/08/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed.pdf[ ]
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.doc[ ]
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_signed.pdf[ ]
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ESPD.pdf[ ]
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ.doc[ ]
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ_signed.pdf[ ]
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ _signed.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times