Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αναρτήθηκε στις 29/04/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed[4114].pdf[ ]
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ_signed[4115].pdf[ ]
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ_signed[4116].pdf[ ]
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ _signed[4117].pdf[ ]
6. Περίληψη διακήρυξης_signed[4118].pdf[ ]
espd-request.zip[ ]
espd-request[4119].pdf[ ]
README.txt[ ]
icon-angle icon-bars icon-times