Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5×5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ»

Αναρτήθηκε στις 28/05/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5×5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ  ΑΜΦΙΣΣΑ»

11 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.pdf[ ]
11 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.pdf[ ]
11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf[ ]
ΑΑΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ.pdf[ ]
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ_signed_signed.pdf[ ]
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2.4.2 ΑΔΑ.pdf[ ]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ.pdf[ ]
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Ε.Δ. 6ΜΘΒΩ9Θ-ΥΝΛ.pdf[ ]
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___280521.pdf[ ]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ 9ΨΛΚΩ9Θ-Υ0Β ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ.pdf[ ]
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed.pdf[ ]
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed_signed.pdf[ ]
ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ_signed.pdf[ ]
ΤΕΛΙΚΟ ΕΣΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ_signed.pdf[ ]
ΤΕΥΔ ΝΕΟ.doc[ ]
ΤΕΥΔ ΝΕΟ_signed_signed.pdf[ ]
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf[ ]
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed_signed.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times