Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΤΕΥΧΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Αναρτήθηκε στις 24/05/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

εγκριση ΤΕΥΧΩΝ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf[ ]
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed_signed.pdf[ ]
ΣΥΓΓΡΑΦΉ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed_signed.pdf[ ]
ΤΕΥΔ.doc[ ]
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ_signed_signed.pdf[ ]
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ.pdf[ ]
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΕΥΔ.pdf[ ]
ΨΚΖΖΩ9Θ-Δ36 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times