Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

Αναρτήθηκε στις 3/01/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

1_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.signed.pdf[ ]
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ.signed.pdf[ ]
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.doc[ ]
4_ Περίληψη διακήρυξης.signed.pdf[ ]
espd-request.rar[ ]
espd-request.signed.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times