Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

TΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»

Αναρτήθηκε στις 8/12/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις

TΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. signed.pdf[ ]
2. Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.pdf[ ]
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ.doc[ ]
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ.signed.pdf[ ]
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.signed.pdf[ ]
4. Περίληψη διακήρυξης.signed.pdf[ ]
6. ΠΡΩΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ.pdf[ ]
7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΗΔΗΣ.pdf[ ]
8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕΧΡΙ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.pdf[ ]
espd-request.rar[ ]
icon-angle icon-bars icon-times