Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Ανακοίνωση 2 της υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις 10/10/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση 2 της υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

img29092022_0012.pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times