Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων πεντακοσίων είκοσι εννέα (1.529) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία

Αναρτήθηκε στις 28/02/2024, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων

Επισυναπτόμενα

icon-angle icon-bars icon-times