Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αναρτήθηκε στις 10/08/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου(1).doc[ ]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3_signed.pdf[ ]
Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης(1).pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times