Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της δράσης«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση.

Αναρτήθηκε στις 11/11/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Μετά την δημοσίευση  της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την  υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023» σας διευκρινίζουμε ότι :

Το χρονικό διάστημα εμπρόθεσμης κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής είναι από 12.11.2022 έως και 21.11.2022.

icon-angle icon-bars icon-times