Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αναρτήθηκε στις 10/08/2023, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων

icon-angle icon-bars icon-times