Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Δημοσίευση προκήρυξης υπ’ αριθμ.8Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

Αναρτήθηκε στις 31/10/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων

Δημοσίευση προκήρυξης υπ’ αριθμ.8Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

icon-angle icon-bars icon-times