Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Ο Δήμος Δελφών (Φορέας Εκπόνησης) εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 και το ΦΕΚ Β’ 5553/ 30.11.2021 «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στα δημόσια κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις.

Σας καλούμε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ψηφιακό ερωτηματολόγιο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: https://forms.gle/1wNHUYNQLH77keoW6

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Πληροφορίες: κα Αλεξάνδρα Αντωνίου

Τηλ.: 2265 0 22156/ Εmail: a.antoniou@delphi.gov.gr

icon-angle icon-bars icon-times