Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 39ης/15-11-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Αναρτήθηκε στις 15/11/2022, στην κατηγορία Οικονομική Επιτροπή

icon-angle icon-bars icon-times