Γραφείο Δημότη: 22650 72500

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2023
Για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκε στις 2/08/2023, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων
icon-angle icon-bars icon-times