Γραφείο Δημότη: 22650 72500

«Πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024»

Αναρτήθηκε στις 23/02/2024, στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων
icon-angle icon-bars icon-times