Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Προέγκριση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγ/κού Ενδιαφέροντος

Υπεύθυνος Αρμ. Τμήματος2265351113, a.lourmpa@delphi.gov.gr
Προϊσταμένη Αικατερίνη Λούρμπα
Αρμόδιος ΥπάλληλοςΓια την περιοχή Δημ.Ενότητας Άμφισσας: Ηλίας Κουλοβατιανός, 2265079114
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Γαλαξιδίου: Ζωή Αγγουρά, 2265041370
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Γραβιάς: Γρηγόρης Δούρος, 2265350908
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Δελφών: Ελένη Μπακοπούλου, 2265351300
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Δεσφίνας: Δήμητρα Κουβέλη, 2265351400
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Ιτέας: Αικατερίνη Λούρμπα, 2265351113
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Καλλιέων: Παναγιώτης Κοτρώνης 2265351500
Για την περιοχή Δημ.Ενότητας Παρνασσού: Ελένη Πολίτου, 2234350414, 410
Βήματα ΔιαδικασίαςO Αρμόδιος Υπάλληλος παραδίδει στον ενδιαφερόμενο μία αίτηση προς συμπλήρωση.
Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και την παραδίδει στον Αρμόδιο Υπάλληλο, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα Δικαιολογητικά (βλέπε Πίνακα δικ/κών).
Εκδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.
O Αρμόδιος Υπάλληλος του γραφείου αδειοδότησης καταστημάτων ελέγχει τα δικαιολογητικά.
Εάν τα Δικαιολογητικά δεν είναι τα απαραίτητα, τότε ο Αρμόδιος Υπάλληλος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την έλλειψή τους και τερματίζεται η διαδικασία.
Προωθείται το αίτημα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή στο αρμόδιο Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας.
Αν η απόφαση είναι θετική ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει τα δικαιολογητικά για χορήγηση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος.
* Εάν η απόφαση είναι αρνητική ενημερώνεται ο  ενδιαφερόμενος και τερματίζεται η διαδικασία.
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΣε περίπτωση εξουσιοδότησης πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, Δελτίο Αστυν.Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
Αίτηση
Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (αναζητείται Υπηρεσιακά).
Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά του συνημμένου πίνακα.

icon-angle icon-bars icon-times